تاریخهای مهم برای پژوهشگران در

چهارمین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگ

4th National Conference on Distributed Computing and Big Data Processing

 

آخرين مهلت ارسال مقاله‌ها

   1397/1/1   

مهلت ارسال مقالات تا تاریخ 97/1/25 تمدید شد.

آخرين مهلت پيشنهاد کارگاه آموزشی

1397/1/30

اعلام نتايج داوري مقاله‌ها

مقالات ارسال شده تا تاریخ 97/1/1 حداکثر تا تاریخ 1397/1/20

مقالات ارسال شده در دوره تمدید (تا تاریخ 97/1/25) حداکثر تا تاریخ 1397/2/5

ارسال نسخه ویرایش شده و نهایی و واریز فیش ثبت نام

 16 /02/ 1397

برگزاري کنفرانس

26 اردیبهشت 1397

 

 

پوستر کنفرانس گروه تلگرامی کنفرانس

طراحی و اجرا: اداره فناوری اطلاعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان