اطلاعیه مهم
**اطلاعیه مهم**

نویسندگان محترم مقالات توجه فرمایند، در صورتیکه مقاله ثبت نامی تان در لیست مقالات نشست ها که در منوی «لیست مقالات پذیرفته شده کنفرانس» اعلام شده اند، وجود ندارد، در اسرع وقت نسخه نهایی مقاله تان را به همراه فیش ثبت نام به آدرس های ایمیل a.bouyer@azaruniv.ac.ir  و  Phdutm2009@gmail.com ارسال نمایید. همچنین جهت اطمینان بیشتر، پس از ارسال ایمیل با شماره تلفن 09144816448 تماس حاصل فرمایید.
توجه فرمایید، عدم وجود مشخصات مقاله تان در لیست مقالات نشستها به منزله عدم دریافت مقاله نهایی و فیش ثبت نام است.
احتراما باستحضار میرساند در حالت وجود چنین موردی، در صورتیکه شخص مورد نظر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخه 97/2/23 اقدام ننماید، مسئولیت عدم درج مقاله ایشان در مجموعه مقالات کنفرانس با شخص ارائه کننده مقاله است.

نویسنده: دکتر مهدی هاشم زاده
تاریخ نگارش:1397/2/22

نام و نام خانوادگی :
ایمیل:
عدد تصویر:
نظر شما:


پوستر کنفرانس گروه تلگرامی کنفرانس

طراحی و اجرا: اداره فناوری اطلاعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان