هزینه های ثبت نام در کنفرانس

 

ردیف نوع ثبت نام  واریز هزینه تا 13 اردیبهشت 97  واریز هزینه بعد از 13 اردیبهشت تا 20 اردیبهشت 97
 1 مقاله اول از یک نویسنده
2000000 ریال 2600000 ریال
 2  برای مقالات دوم به بعد از یک نویسنده (به ازای هر مقاله)
1000000 ریال 1300000 ریال
 3 شرکت در کنفرانس بدون ارائه مقاله - عادی 500000 ریال 500000 ریال
 4 شرکت در کنفرانس بدون ارائه مقاله - دانشجویی 300000 ریال 300000 ریال

 

 

  • بعد از پذیرش مقاله، جهت پذیرش نهایی و چاپ آن در مجموعه مقالات، ثبت نام الزامی است و برای ارسال اولیه مقاله به دبیرخانه و داوری آن، نیازی به ثبت نام نیست.
  • براي یک مقاله پذيرفته‌ شده بايستی يک ثبت‌ نام مطابق رديف 1 جدول انجام پذيرد.
  • هزینه ثبت نام مقالات دوم یا بیشتر مربوط به یک شرکت کننده مطابق ردیف 2 جدول می باشد.
  • نحوه ثبت نام در کنفرانس در ایمیل پذیرش مقاله به نویسندگان محترم اعلام می گردد.
پوستر کنفرانس گروه تلگرامی کنفرانس

طراحی و اجرا: اداره فناوری اطلاعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان