برنامه زمانبندی روز کنفرانس
جدول زمانی برنامه های روز کنفرانس

ارائه کنندگان محترم مقالات و شرکت کنندگان ارجمند کنفرانس، جهت مشاهده جدول زمانی برنامه های روز کنفرانس به منوی "برنامه زمانبندی روز کنفرانس" مراجعه فرمائید.

نویسنده: دکتر مهدی هاشم زاده
تاریخ نگارش:1397/2/18

نام و نام خانوادگی :
ایمیل:
عدد تصویر:
نظر شما:


پوستر کنفرانس گروه تلگرامی کنفرانس

طراحی و اجرا: اداره فناوری اطلاعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان