ارئه شفاهی مقالات پذیرفته شده
در خصوص ارائه شفاهی مقالات

ارائه کنندگان محترم مقالات، لطفا برای ارائه مقاله خویش در نشستهای ارائه مقالات، فایل پاورپوینت و ارائه با مدت زمان حداکثر 15 دقیقه را آماده نمائید.

نویسنده: دکتر مهدی هاشم زاده
تاریخ نگارش:1397/2/18

نام و نام خانوادگی :
ایمیل:
عدد تصویر:
نظر شما:


پوستر کنفرانس گروه تلگرامی کنفرانس

طراحی و اجرا: اداره فناوری اطلاعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان