مقالات پذیرفته شده کنفرانس
لیست مقالات پذیرفته شده کنفرانس به همراه مشخصات نویسندگان محترم مقالات

لیست مقالات پذیرفته شده کنفرانس به همراه مشخصات نویسندگان محترم مقالات در منوی «لیست مقالات پذیرفته شده کنفرانس»  قابل دسترس است.

نویسنده: دکتر مهدی هاشم زاده
تاریخ نگارش:1397/2/22

نام و نام خانوادگی :
ایمیل:
عدد تصویر:
نظر شما:


پوستر کنفرانس گروه تلگرامی کنفرانس

طراحی و اجرا: اداره فناوری اطلاعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان