آدرس ایمیل صحیح دبیرخانه کنفرانس
آدرس ایمیل صحیح دبیرخانه کنفرانس

*اطلاعیه مهم**
نویسندگان و شرکت کنندگان محترم کنفرانس،
احتراما باستحضار می رساند، با توجه به تغییراتی که طی چند روز اخیر در سیستم ایمیل دانشگاه صورت گرفته است، تنها آدرس ایمیل معتبر کنفرانس dcbdp@azaruniv.ac.ir می باشد. لطفا از آدرس ایمیل dcbdp@azaruniv.edu برای انجام مکاتبات خویش با دبیرخانه کنفرانس استفاده نفرمایید.
همچنین از میان نویسندگان محترم مقالات اگر تا کنون ایمیل نتیجه داوری یا تاییدیه ثبت نام مقاله خویش را دریافت نکرده اند، در اسرع وقت با آدرس ایمیل dcbdp@azaruniv.ac.ir اعلام فرمایند.
با تشکر

نویسنده: دکتر مهدی هاشم زاده
تاریخ نگارش:1397/2/16

نام و نام خانوادگی :
ایمیل:
عدد تصویر:
نظر شما:


پوستر کنفرانس گروه تلگرامی کنفرانس

طراحی و اجرا: اداره فناوری اطلاعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان