ارسال گواهی مقالات
ارسال گواهی مقالات

احتراما به اطلاع می رساند، گواهی مقالات و CD مجموعه مقالات نویسندگانی که موفق به حضور در کنفرانس نشده بودند، طی چند روز آینده به آدرس پستی که توسط خود نویسندگان اعلام شده است، ارسال خواهند شد. خواهشمند است از تماس تلفنی با دبیرخانه کنفرانس در این خصوص خودداری فرمائید!
گواهی ها در حال آماده شدن جهت تحویل به پست است و در اسرع وقت ارسال خواهند شد. نیازی به تماس تلفنی نیست!
ضمنا احیانا اگر از نویسندگان محترمی که نتوانسته در کنفرانس حضور یابند و گواهی مقاله خویش را دریافت نمایند، فردی باشد که تا کنون آدرس پستی خویش را به دبیرخانه اعلام نکرده است، تا پایان وقت اداری روز یکشنبه 97/2/30 آدرس پستی خویش را به همراه مشخصات نویسنده و عنوان مقاله به ایمیل دبیرخانه کنفرانس
dcbdp@azaruniv.ac.ir
ارسال نمایند. توجه فرمائید به آدرس هایی که پس از تاریخ مذکور ارسال می شوند، ترتیب اثر داده نخواهد شد و گواهی آن دسته از نویسندگان به پست تحویل داده نمی شود!
با تشکر

نویسنده: دکتر مهدی هاشم زاده
تاریخ نگارش:1397/2/29

نام و نام خانوادگی :
ایمیل:
عدد تصویر:
نظر شما:


پوستر کنفرانس گروه تلگرامی کنفرانس

طراحی و اجرا: اداره فناوری اطلاعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان