این صفحه جزو صفحات چهارمین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگ نمی باشد و یا به تازگی حذف شده است، در ورود آدرس ها دقت کنید و یا از جستجوی مطالب استفاده نمائید.

پوستر کنفرانس گروه تلگرامی کنفرانس

طراحی و اجرا: اداره فناوری اطلاعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان